Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som har nära noll utsläpp och en begränsad påverkan på miljön. De stora miljöfördelarna gör att vindkraften just nu växer med över 25 % per år och står för 2,5 % av elproduktionen i världen.

Kontakt

Tina Kramer Kristensen

Director of Global Energy Systems Division
T: +45 51618184

Vi har sedan 1986 då de första vindturbinerna kom ut på marknaden satsat kraftigt på flera globala vindkraftsprojekt. Det har gjort att vi idag är ledande inom detta område. Vi är till exempel involverade i över hälften av alla internationella havsbaserade vindkraftsprojekt som finns idag.

Men förutom att vara den självklara ledaren inom havsbaserad vindkraft så har Ramböll också arbetat mycket med vindkraft på land.

Kunskap om alla projektfaser

Inom området vindkraft kan vi erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud för alla faser i ett vindkraftsprojekt. Vi kan till exempel bidra med konsulttjänster inom planering, konsekvensbedömningar, utveckling, konstruktion, samt drift och underhåll.
 
Vi kan också genom våra one-stop shop-tjänster hjälpa till med att styra hela vindkraftsprojekt och erbjuda expertis inom särskilda delar av projekten för våra kunder. Detta gör vi både lokalt och globalt.

Läs mer om våra tjänster inom havsbaserad vindkraft här.

Läs mer om våra tjänster inom landbaserad vindkraft här.

Projekt

Greater Gabbard havsbaserad vindkraftpark

Brittiska Greater Gabbard kommer bli den första havsbaserade vindkraftparken att stå i mer än 30 meter djupt vatten.

Bessakerfjellet vindkraftpark

Ramböll har i rollen som konsult till TrønderEnergi ansvarat för kontrakts- och anbudsadministration för turbiner och anläggningsarbete.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser