dcsimg Vindkraft - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som har nära noll utsläpp och en begränsad påverkan på miljön. De stora miljöfördelarna gör att vindkraften just nu växer med över 25 % per år och står för 2,5 % av elproduktionen i världen.

 
Sareptas vindkraftspark i Norge. Foto: Sarepta
 
 

Vi har sedan 1986 då de första vindturbinerna kom ut på marknaden satsat kraftigt på flera globala vindkraftsprojekt. Det har gjort att vi idag är ledande inom detta område. Vi är till exempel involverade i över hälften av alla internationella havsbaserade vindkraftsprojekt som finns idag.

Men förutom att vara den självklara ledaren inom havsbaserad vindkraft så har Ramböll också arbetat mycket med vindkraft på land.

Kunskap om alla projektfaser

Inom området vindkraft kan vi erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud för alla faser i ett vindkraftsprojekt. Vi kan till exempel bidra med konsulttjänster inom planering, konsekvensbedömningar, utveckling, konstruktion, samt drift och underhåll.
 
Vi kan också genom våra one-stop shop-tjänster hjälpa till med att styra hela vindkraftsprojekt och erbjuda expertis inom särskilda delar av projekten för våra kunder. Detta gör vi både lokalt och globalt.

Läs mer om våra tjänster inom havsbaserad vindkraft här.

Läs mer om våra tjänster inom landbaserad vindkraft här.

Kontakt

Klaus Jacob Jensen
Klaus Jacob Jensen
Director of Global Wind & Towers Division
T+45 5161 8617
Ekjj@ramboll.com
Tina Kramer Kristensen
Director of Global Energy Systems Division
T+45 51618184
Etikk@ramboll.com