Management Consulting

Allt högre krav ställs på organisationer och individer att leverera resultat. Hur vi leder och utvecklar våra medarbetare, affärer och organisationer har stor inverkan på slutresultatet. Genom att använda humankapital och ekonomiska resurser rätt kan anställda och organisationer bli framgångsrika och leverera innovativa och effektiva lösningar.

anna H

Anna Halvarsson

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
T: +46 70 420 84 34

Martin Bodensten

Affärsområdeschef Policy and Planning
T: +46 70 754 94 58
Martin Syberg

Martin Syberg

Affärsområdeschef, Business Consulting
T: +46 72 143 09 43

Analyser och utvärderingar

En effektiv offentlig sektor är beroende av en god kunskapsgrund. För att stödja beslutsfattare erbjuder vi analyser, utvärderingar och undersökningar av offentlig verksamhet. Härigenom skapas förutsättningar för kunskapsutveckling och effektivisering. Vår konsultverksamhet är grundad i vetenskapliga metoder, är oberoende och effektiv och skapar förutsättningar för långsiktiga, strategiska och väl underbyggda beslut. 

Strategi och organisationsutveckling

Hur en verksamhet organiseras och leds har stor inverkan på de resultat som uppnås. Vi erbjuder verksamhetsanalyser och stöd i genomförandet av förändringsprojekt och fokuserar på ledning, styrning och effektivitet i processer och leveranser. Vi har bland annat expertkompetens i performance management, resultatbaserad styrning, och LEAN management.

Ledarskapsutveckling och utbildning

Ledarskapet i organisationer ska bidra till processer och resultat som skapar värde för kunder, anställda och partners. I vårt arbete med ledarskapsutveckling lyfter vi särskilt fram det kommunikativa ledarskapet och förmågan att hantera förändringar i praktiken. Vi stödjer såväl ledningsgrupper som enskilda ledare och erbjuder även utbildningar i coaching och förändringsledning.

  • Inom Management Consulting sysselsätter vi mer än 400 fast anställda och 300 projektassistenter, praktikanter och studenter
  • Våra största kunder är privata företag, EU-kommissionen, nationella myndigheter och departement, kommunadministrationerna i större städer som Stockholm, Köpenhamn, Hamburg och Berlin
  • Våra kontor finns i Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo, Helsingfors, Berlin, Hamburg och Bryssel

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser