dcsimg Management consulting - Ramböll Sverige AB
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management consulting

Allt högre krav ställs på organisationer och individer att leverera resultat. Hur vi leder och utvecklar våra medarbetare, affärer och organisationer har stor inverkan på slutresultatet. Genom att använda humankapital och ekonomiska resurser rätt kan anställda och organisationer bli framgångsrika och leverera innovativa och effektiva lösningar.

 
 

Analyser och utvärderingar
En effektiv offentlig sektor är beroende av en god kunskapsgrund. För att stödja beslutsfattare erbjuder vi analyser, utvärderingar och undersökningar av offentlig verksamhet. Härigenom skapas förutsättningar för kunskapsutveckling och effektivisering. Vår konsultverksamhet är grundad i vetenskapliga metoder, är oberoende och effektiv och skapar förutsättningar för långsiktiga, strategiska och väl underbyggda beslut. 

Strategi och organisationsutveckling
Hur en verksamhet organiseras och leds har stor inverkan på de resultat som uppnås. Vi erbjuder verksamhetsanalyser och stöd i genomförandet av förändringsprojekt och fokuserar på ledning, styrning och effektivitet i processer och leveranser. Vi har bland annat expertkompetens i performance management, resultatbaserad styrning, och LEAN management.

Ledarskapsutveckling och utbildning
Ledarskapet i organisationer ska bidra till processer och resultat som skapar värde för kunder, anställda och partners. I vårt arbete med ledarskapsutveckling lyfter vi särskilt fram det kommunikativa ledarskapet och förmågan att hantera förändringar i praktiken. Vi stödjer såväl ledningsgrupper som enskilda ledare och erbjuder även utbildningar i coaching och förändringsledning.

  • Inom Management Consulting sysselsätter vi mer än 400 fast anställda och 300 projektassistenter, praktikanter och studenter
  • Våra största kunder är privata företag, EU-kommissionen, nationella myndigheter och departement, kommunadministrationerna i större städer som Stockholm, Köpenhamn, Hamburg och Berlin
  • Våra kontor finns i Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo, Helsingfors, Berlin, Hamburg och Bryssel

Till Ramböll Management Consultings startsida

Anna Halvarsson
Affärsområdeschef Policy and Planning
T+46 70 420 84 34
Eanna.halvarsson@ramboll.com
Martin Bodensten
Affärsområdeschef Policy and Planning
T+46 70 754 94 58
Emartin.bodensten@ramboll.com
Martin Syberg
Affärsområdeschef, Business Consulting
T+46 72 143 09 43
Emartin.syberg@ramboll.com