dcsimg Analyser & utvärderingar - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyser & utvärderingar

Ramböll erbjuder uppdragsgivare inom såväl offentlig som privat sektor rådgivning och vägledning i arbetet mot måluppfyllelse, genom att tillhandahålla oberoende och högkvalitativ analys och utvärdering.

 
 
 
Genom vår fokus på att skapa värde för våra kunder utmynnar analyserna och utvärderingarna i konkreta rekommendationer som tar våra kunder vidare mot nya framgångar. Oavsett om det handlar om att ta fram en strategi för långsiktig förändring eller om att fatta beslut på kort sikt, så utgör våra analyser och utvärderingar ett viktigt faktaunderlag.
 
Ramböll är ett av Europas ledande konsultföretag inom analys och utvärdering. Vi har en internationell spännvidd som ger oss tillgång till internationella samarbetspartners, och möjligheter att använda oss av erfarenheter och kunskap från andra länder för att göra internationella jämförelser.
 
Vi genomför våra uppdrag i enlighet med de senaste teorierna och metoderna inom utvärderingsområdet, och är som en av få privata verksamheter medlemmar i European Evaluation Society.

Kontakt

Anna Halvarsson
Affärsområdeschef Policy and Planning
T+46 70 420 84 34
Eanna.halvarsson@ramboll.com
Martin Bodensten
Affärsområdeschef Policy and Planning
T+46 70 754 94 58
Emartin.bodensten@ramboll.com