Utredning och analys

Kontakt

anna H

Anna Halvarsson

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
T: +46 70 420 84 34

Martin Bodensten

Affärsområdeschef Policy and Planning
T: +46 70 754 94 58
En förutsättning för att framgångsrikt kunna planera och driva en verksamhet framåt är god kunskap om nuläget, rådande förutsättningar och utmaningar.
Ramböll erbjuder utredningar och analyser inom framför allt välfärds- och tillväxtområdet, som med fördel kan utgöra underlag vid beslutsfattande om framtida satsningar. Våra uppdrag karaktäriseras av en objektiv belysning där vi tar oss an frågeställningar utifrån flera perspektiv. Den kunskap som genereras skapar förutsättningar för kunskapsutveckling och effektivisering.

Inom Ramböll har vi mångårig erfarenhet av utredning och analys på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har en unik position som ett av de ledande utredningsföretagen i Europa, och vår samlade kompetens och erfarenhet gör oss till experter på strategisk utveckling inom offentlig sektor.

Skräddarsydda utredningar
Våra utredningar och analyser skräddarsys utifrån varje uppdragsgivares specifika behov och uppdragets karaktär. Det konkreta genomförandet och val av metoder beslutas i samråd med uppdragsgivaren, men alla uppdrag genomförs systematiskt utifrån en gedigen metodologisk grund. Utifrån aktuell frågeställning insamlas och bearbetas data för att sedan analyseras och utmynna i slutsatser och rekommendationer. Våra utredningar och analyser genomförs och presenteras på ett sådant sätt att de enkelt kan utgöra underlag för framtida beslut och utveckling av verksamheter.

Ramböll anlitas regelbundet av myndigheter och departement för att genomföra utredningar och analyser av aktuella samhällsfrågor. För kommuner, landsting och regioner anlitas vi återkommande för utredningar och analyser av nuläget och framtida behov gällande till exempel näringslivssatsningar, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor och vård och omsorgsfrågor.

Som internationellt konsultföretag har vi tillgång till samarbetspartners i hela världen, och möjligheter att använda oss av erfarenheter och kunskap från andra länder för att sprida kunskaper och göra internationella jämförelser. Förutom samarbete med andra Ramböllkontor i Europa samarbetar vi med specialister inom koncernen inom områden som byggnader, transport, miljö, energi, olja och gas. Vi samarbetar också gärna med externa personer, såsom forskare och andra experter som kan bidra med specialistkunskap i våra uppdrag.

Fler tjänster

Omvärldsanalys


Läs mer

Näringslivsanalyser och prognoser


Läs mer

Benchmarking


Läs mer

Samhällsekonomiska analyser


Läs mer

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se