Ramböll har bred kompetens och lång erfarenhet av strategi- och organisationsutveckling och stöttar våra uppdragsgivare i deras behov av förändring och utveckling. Våra metoder sträcker sig från analys och rådgivning till implementering.

Kontakt

Martin Syberg

Martin Syberg

Affärsområdeschef, Business Consulting
T: +46 72 143 09 43

Hela det skandinaviska näringslivet upplever idag ett ökat förändringstryck och rad mycket stora utmaningar kopplat till konkurrens, globalisering och hårdare regelverk. Även statliga och kommunala organisationer har stora utmaningar med anledning av den demografiska utvecklingen, allt hårdare effektivitetskrav och klimatfrågan.

Inom avreglerade marknader blir dessutom utvecklingsförloppen ofta dramatiska och det krävs mycket kraftfull förändringsledning och strategisk beredskap från de olika intressenterna. Myndigheter, privata och offentliga aktörer måste lära sig de nya spelreglerna, samtidigt som reglerna i sig utvecklas snabbt.

Vi på Ramböll har bred kompetens och lång erfarenhet av strategi- och organisationsutveckling och stöttar våra uppdragsgivare i deras behov av förändring och utveckling. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med offentliga och privata organisationer som levererar offentlig service, samt företag i branscher under avreglering. Våra metoder sträcker sig från analys och rådgivning till implementering.

Våra insatser bidrar till:

  • förbättrade förutsättningar för att möta de förväntningar som finns bland, kunder, medborgare och andra intressenter
  • framgångsrika strategier för nya uppdrag eller verksamhetsområden
  • ökad effektivitet eller produktivitet och förbättrade resultat
  • bättre matchning mellan organisationsstruktur och arbetsuppgifter
  • bättre struktur för ledning och styrning
  • organisationskultur som stödjer förändring

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser