Organisations- och verksamhetsutveckling

Kontakt

Martin Syberg

Martin Syberg

Affärsområdeschef, Business Consulting
T: +46 72 143 09 43

Ramböll erbjuder hjälp med alla aspekter av organisationsutveckling -  allt från analys och rådgivning till implementering. Vår verksamhet tar sitt avstamp i en kombination av gedigen erfarenhet och välbeprövade metoder, men eftersom varje organisation är unik skräddarsyr vi lösningarna i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vårt fokus är att bistå organisationer i förändringar som gör att det lättare att nå uppsatta mål och leva upp till de förväntningar som uppdragsgivare, kunder och andra intressenter har.

 

Ramböll har kompetens och erfarenhet av organisationsutveckling inom kommuner, landsting, statliga myndigheter och departement, liksom inom företag på avreglerade marknader. Vid flera tillfällen har vi även hjälpt till i skapandet av nya verksamheter eller då verksamheter slås samman.

Vår erfarenhet visar att organisationsutveckling kan bidra till:

  • Bättre förståelse för de möjligheter som finns i den egna organisationen
  • Bättre relationer, internt och externt
  • Effektivare organisation
  • Förbättrade tjänsteerbjudanden
  • Bättre resultat, ökade intäkter och fler nöjda brukare/medborgare

Vi hanterar många aspekter av organisationsutveckling
Vi baserar utvecklingsarbetet på tydliga mål och strategier. Det kräver ofta att vi inledningsvis arbetar med frågeställningar om organisationens syfte och mål, förtydligar strategier för att nå målen.

Därefter belyser vi ofta hur den nuvarande strukturen stödjer mål och strategier. Hindrar den- eller skapar risk för suboptimeringar och dubbelarbete? Dessa frågor avser exempelvis frågeställningar om arbetsfördelning, tydlighet i ansvar, öppenhet, förhållandet mellan arbetsuppgifter och resurser, samordning och samverkan mellan enheter, i ljuset av uppdrag och nya verkligheter.

Vi tittar även på ledningsstrukturens utformning (horisontellt och vertikalt), ansvarsfördelning, ledningskultur och ledningsstil, ledningskompetens, ledningsstöd och samverkan på ledningsnivå. Utveckling av verksamhetens kultur ingår ofta också i arbetet. Med detta menar vi till exempel förekomsten av subkulturer på arbetsplatser, kulturens betydelse i förhållande till mål och strategier, konflikthantering samt kommunikation.

Fler tjänster

Organisationsdesign


Läs mer

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser