Styrning och effektivisering

Kontakt

Martin Syberg

Martin Syberg

Affärsområdeschef, Business Consulting
T: +46 72 143 09 43

Både offentliga och privata organisationer upplever ett ökat tryck från omvärlden att leverera effektiva och relevanta tjänster, samt att på alla sätt säkerställa att den interna kontrollen och styrningen fungerar väl.
Ramböll hjälper uppdragsgivare att genom tydliga metoder utveckla en god resultatkultur inom organisationen, baserat på fungerande lednings- och styrningssystem. Den statliga förordningen om intern styrning och kontroll har satt fokus på dessa frågor i många myndigheter, och vi har stor erfarenhet av tillämpningar bland de svenska myndigheterna. En viktig del av intern styrning och kontroll är också att ledningen av en organisation har kontroll över att verksamheten bedrivs effektivt mot uppsatta mål och effekter. Hos oss finns bred kompetens inom dessa frågor.

 

Från resultatbaserad styrning och effektivisering till intern kontroll och riskhantering
För att tillfredsställa behoven hos våra uppdragsgivare kan vi erbjuda stöd inom:

  • Utveckling av logiska och mätbara målstrukturer
  • Balanserade styrkort eller andra metoder för att delegera ansvar
  • Spetsiga uppföljningsmetoder
  • Benchmarking och effektivitetsanalyser
  • Processkartläggning och Lean Management
  • Utveckling av god intern kontroll och system för den
  • Organisering av internkontrollen, till exempel compliancefunktioner

 

Våra metoder är väl beprövade
Vi använder väl beprövade metoder för att förbättra styrning och uppföljning och öka effektiviteten i en organisation. Vi förordar alltid att införande av nya metoder och arbetssätt kombineras med utveckling av chefer och medarbetare för att säkra att förbättringsarbetet fortsätter även efter det att vi har avslutat vårt uppdrag.

Fler tjänster

Lean Management


Läs mer

Resultatbaserad styrning


Läs mer

Effektiviseringsanalyser


Läs mer

Processkartläggning


Läs mer

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser