dcsimg Miljö - Ramböll Sverige AB
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Ramboll erbjuder omfattande tjänster inom miljö och hållbarhet där vårt utbud ständigt utgår från våra kunders behov. Vi verkar för att miljöutsläpp eller miljöpåverkan minimeras och hanteras så kostnadseffektivt som möjligt. En stark miljö- och hållbarhetsprofil är en viktig konkurrensparameter för många av våra kunder, både inom privat och inom offentlig sektor. 

 

 
 
Ramboll är den åttonde största miljökonsulten i världen. Vi har kollegor över hela världen och har därmed tillgång till globalt ’best practice’ inom både miljö och hållbarhet. Detta är en stor tillgång och hjälper våra kunder och anställda att bli bland de bästa i branschen. Miljö- och hållbarhetstjänster är helt fundamentala för Rambolls strategi och Environment & Health är idag Rambolls största division globalt.
 

Mer information

 
Ledande inom miljö (broschyr på engelska)
Integrated environmental services (PDF, öppnas i nytt fönster)

Hållbarhetsrapportering

 

Hållbarhetsrapportering

Kontakt

Jesper Kildsgaard
Sverigechef Miljö
T+46 10 615 64 11
Ejesper.kildsgaard@ramboll.se