dcsimg Avfall - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avfall

Bra avfallshantering är en viktig resurshushållningsfråga, har stor ekonomisk betydelse och bidrar till att minska negativ påverkan på hälsa och miljö. Nya metoder för behandling av avfall som innebär energivinster ersätter äldre mer klimatpåverkande lösningar. Gamla deponier avslutas så att både miljöpåverkan och kostnad blir låg.
 
 
 

Bred erfarenhet

Rambölls tekniker och naturvetare samarbetar för att tillsammans med kunden finna den lämpliga lösningen för just den aktuella frågan. Vår kunskap och teknik inom detta område är baserat på vår erfarenhet sedan flera decennier av kartläggning, bedömning och utförande. Våra kunder består av såväl offentliga som privata avfallsföretag och miljöförvaltningar.

Vi erbjuder professionell kompetens och kunnande i alla skeden av ett projekt, från förstudier och planering till miljöbedömning, tillståndsansökningar och konstruktion. Vi genomför våra projekt vid behov i multidisciplinära team bestående av ingenjörer, hydrogeologer, geologer, kemister, biologer, miljövårdare, miljöjurister samt anläggnings- och infrastrukturtekniker. Vi utnyttjar också Rambölls stora bank av experter och kunskap när det behövs.

Omfattande tjänster

Vi är med i en rad olika projekt och har mycket bred erfarenhet av de olika aspekterna av avfallshantering. Från avfallsplanering till avslutning av gamla deponier, från lokaliseringutredningar till behandling av avfall och lakvatten, från avfallsjuridik och tillståndsansökningar till projektering av nya avfallsanläggningar eller avslutning av gamla deponier. Projekten bedrivs i samverkan med våra kunder för att ta vara på alla erfarenheter och ge lösningar som uppfyller krav på ekonomi och teknik, miljönytta och miljölagstiftning och anpassning till platsens förutsättningar.

Några exempel på våra tjänster

 • Avfallsplanering
 • Avfallsutredningar
 • Lokaliseringsutredningar och förstudier
 • Planering och projektering
 • Tillståndsprövning och MKB
 • Avfallsjuridik
 • Hydrogeologiska utredningar och miljögeoteknik vid deponier
 • Resurshushållningsfrågor och återanvändning av avfall
 • Periodiska besiktningar
 • Kontrollprogram och handböcker för drift och kontroll

Vi arbetar med anläggningar som

 • Deponier
 • ÅVC och återvinningsanläggningar
 • Komposterings- och rötningsanläggningar
 • Lakvattenhantering och lakvattenrening
 • Biogas från rötning

Kontakt

Louise Larborn
Uppdragsledare Miljö
T+46 10 615 3346
Elouise.larborn@ramboll.se
Christian Maurice
Uppdragsledare Miljö
T+46 10 615 11 95
Echristian.maurice@ramboll.se