dcsimg Geo och bergteknik - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geo och bergteknik

Ramböll har mer än 25 års erfarenhet av geofysisk rådgivning och kartläggning. I ett brett perspektiv behandlar geofysik läran om jordens, havens och atmosfärens fysiska tillstånd. Ramböll tillämpar i första hand geofysiska metoder inom områdena bygg och anläggning, grundvatten, miljö, marina konstruktioner och för att kartlägga nedgrävda objekt.

 
 
 
Geofysiska metoder hjälper oss att göra modeller i 2D eller 3D för geologiska, geotekniska och hydrogeologiska parametrar i borrhål, längs profiler, på ytor eller för volymer. Information från borringar eller geotekniska sonderingar, såsom CPT, kan sedan knytas till den geofysiska modellen för verificering av resultat eller för samtolkning.

Tjänster

Ramböll utför i stort sett alla typer av geofysiska undersökningar. Våra främsta expertområden är:
 • Seismiska undersökningar med reflektionsseismik av konventionell typ eller som släpseismik, refraktionsseismik och ytvågsseismik.
 • Marina undersökningar med exempelvis batymetri, magnetometri, Side Scan Sonar och seismik
 • Geofysisk borrhålsloggning och borrhålsseismik av typen Vertical Seismic Profiling (VSP)
 • Transient ElektroMagnetisk (TEM) undersökning
 • Geoelektrik och Inducerad Polarisation (IP) som Continuous Vertical Electrical Sounding (CVES) undersökning
 • Luftburna geofysiska metoder med helikopter- SkyTEM och HEM
 • 2D och 3D georadar för geologi, grundvatten, konstruktioner och vägar
 • Geodesi
 • Metalldetektor - EM61
 • Magnetisk ResonansSondering (MRS)
 • Andra expertområden såsom exempelvis gravimetri
Våra geofysiska undersökningar baseras på fältmätningar som efterföljande analyseras och tolkas. Kvaliteten av fältmätningarna är avgörande för slutresultatet och Ramböll har lång erfarenhet av att utföra fältarbete med hög kvalitet såväl som med hög effektivitet.

Kompetens

Högutbildade och erfarna konsulter utgör ena halvan av en framgångsrik geofysikverksamhet. Den andra utgörs av en instrumentpark med bredd och kvalitet. Ramböll har tekniker som ansvarar för att utveckla, kalibrera och underhålla mätutrustningen. Genom att själva äga och sköta utrustningen säkrar vi att vår personal alltid har detaljerad kunskap om utrustningen de arbetar med, att utrustningen alltid är i gott skick samt att rutinerna för datainsamling uppdateras löpande.

Våra projekt spänner från små till stora undersökningar i hela Norden.

Det kan vara små undersökningar för exempelvis vattenverk till stora marina undersökningar för vindkraftsparker eller naturgasledningar. Utöver detta löser vi ofta specialprojekt med avstamp i en bred användning av metoder.

Vi arbetar ofta i nära samarbete med våra kunder, experter från andra ämnesområden inom Ramböll och vid behov specialister från forskningsvärlden. Genom detta får vi inspiration till fortsatt innovation och utveckling av geofysik.

Kontakt

Martin Hjärtén
Geofysiker
T+46 10 615 3609
Emartin.hjarten@ramboll.se