Kontakt

Rebecka Jakobsson

Consultant, Environment & Health
T: +46 010 615 33 90

Maria Länje

Senior Consultant

Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapporter ger företag och organisationer en nulägesanalys av hållbarhetsarbetet samt fungerar som ett verktyg för att utveckla arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi på Ramböll hjälper ert företag att ta fram en hållbarhetsrapport, med väsentliga frågor och upplysningar, som driver ert hållbarhetsarbete framåt.

Oavsett om ert företag berörs av lagkravet om hållbarhetsrapporter eller inte, så är det ett bra verktyg för att analysera, utveckla och driva på hållbarhetsarbetet. Vi på Ramboll har bred kompetens inom området och har god erfarenhet av att ta fram hållbarhetsrapporter som driver hållbarhetsarbetet framåt.

Global Reporting Initiative (GRI)
Flera företag och organisationer som hållbarhetsrapporterar gör det enligt Global Reporting Initiative (GRI). Standarden omfattar redovisning av förtagets ekonomiska, ekologiska och sociala påverkan. GRI medför ett systematiskt arbetssätt som dels ger en nulägesanalys men även fungerar som ett verktyg för att ta företagets hållbarhetsarbete till nya nivåer. Standarden ger även exempel på frågor (aspekter) och upplysningar (indikatorer).

Vad vi kan hjälpa er med
Ramboll har god erfarenhet av att processleda, ta fram och utveckla hållbarhetsrapporteringar samt arbetssätt. Vi har även erfarenhet av att integrera hållbarhetsarbete med affärplaner. I vårt erbjudande ingår bland annat:

• Processledning
• Integrera hållbarhetsarbetet och affärsplanen
• Workshops
• Intressentanalyser
• Väsentlighetsanalyser för att identifiera ert bolags väsentliga hållbarhetsfrågor (aspekter)
• Framtagande av upplysningar (indikatorer)
• Riskanalyser
• Leverantörsuppföljningar
• Framtagande av hållbarhetsrapport enligt gällande lagkrav
• Uppföljning av framtagna hållbarhetsrapporter samt framtagande av åtgärdsplaner för att utveckla hållbarhetsarbetet.
• Stöd och rådgivning

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser