dcsimg Lösningar för förorenade områden  - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösningar för förorenade områden

Förorenad jord och grundvatten utgör ett allvarligt problem för miljön. 
Illustration över förorenat grundvatten
 
 

Rambölls kunskap och teknik inom detta område är baserat på vår erfarenhet av kartläggning, riskbedömning och sanering av tusentals platser. Våra kunder består av privata och offentliga utvecklare på en lokal och global nivå.

Vi erbjuder professionell kompetens och kunnande i alla skeden av ett projekt, från förstudier och planering till sanering och konstruktion. Vi genomför våra projekt i multidisciplinära team bestående av ingenjörer, hydrogeologer, geologer, kemister, biologer, miljövårdare samt anläggnings- och infrastrukturtekniker. Vi utnyttjar också Rambölls stora bank av experter och kunskap när det behövs.

Föroreningsundersökningar

Rambölls färdigheter sträcker sig över ett stort antal arbeten, från mindre lokala studier till större regionala undersökningar. Vi har all nödvändig teknisk utrustning för att studera och dokumentera mark och grundvatten, bland annat ett laboratorium för att mäta kemiska halter i vatten, jord och studera luftprover.

Undersökning av luftprover

Undersökning av luftprover är ett tillförlitligt, snabbt och billigt sätt att undersöka kontaminering med labila ämnen såsom klorerade lösningsmedel och olja och bränsle. Vi har mer än tio års erfarenhet och vårt mobila laboratorium kan identifiera provet på plats.

Riskbedömningar

När markföroreningar har bevisats, måste omfattningen och risker från föroreningen undersökas. Vi ägnar professionell uppmärksamhet åt spridning och läckage av kemiska ämnen i marken, därefter bedömer vi risken för grundvattnet, inomhusklimat och markanvändning. Vi utför riskbedömningar baserade på enkla och avancerade spridningsmodeller, alltid med bibehållet fokus på våra kunders behov.

Inomhusklimat

Ett aktivt och produktivt liv är nära relaterade till ett sunt inomhusklimat. På Ramböll granskar vi och ger rådgivning om kemiska ämnen i inomhusklimatet som kommer från kemiska produkter eller markföroreningar. Vi har ett brett urval av mätutrustning till vårt förfogande, och vi samarbetar nära med erkända laboratorier för att utföra kemiska analyser.

Modeller för föroreningsspridning

Ramböll har erfarenhet av att använda modeller för att skapa och simulera föroreningsspridning. Vi lägger in data om geologi, hydrogeologi och kemikalier med en datormodell och skapar en bild av styrkan och spridningen då smitta konstaterats i mark och grundvatten. Denna bild ger beslutsfattare ett användbart verktyg för riskbedömning.

Förebyggande och säkerställandeåtgärder

Rambölls erfarenhet inom området för förebyggande åtgärder omfattar:

  • Traditionell borttransportverksamhet med omhändertagande eller behandling av förorenad jord
  • Förebyggande verksamhet vad gäller pumpstationer
  • Rening av fria föroreningar
  • Byggrelaterad verksamhet
  • Rening på plats med hjälp av traditionella och mer avancerade biologiska metoder

Ramböll använder några av de mest avancerade utrustningarna för test och förebyggande åtgärder.

Miljöbedömning av kemiska ämnen

Antalet kemiska ämnen som används i vårt samhälle ökar. Därför måste vi genomföra regelbundna miljöbedömningar och omhändertagande. Vi samlar in, tolkar och bedömer kemiska och toxikologiska uppgifter och uppträder i miljöbedömningar som konsekvenser av stora projekt i den offentliga byggsektorn. Tunnelborrningskemikalier, CFC och flamskyddsmedel är några av de kemikalier vi bedömer.

Våra avdelningar för förorenad jord och grundvatten arbetar självständigt men samarbetar med andra avdelningar med expertis inom byggande, infrastruktur, miljö och planering.

Kontakt

Tora Lindberg
Uppdragsledare Miljö
T+46 (0)10 615 33 80
Etora.lindberg@ramboll.se
Christian Maurice
Uppdragsledare Miljö
T+46 10 615 11 95
Echristian.maurice@ramboll.se