dcsimg BIM - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIM

Kartor utgör grunden för all strukturell planering. Ramböll tillverkar alla typer av kartor för sådana ändamål. Vi kan bygga nya kartor från början, eller förbättra redan befintliga uppgifter.

 
 
 

Utförliga och exakta kartor är ett grundläggande krav för areal- och volymanalys, projektplanering och 3D-visualisering. De potentiella kostnadsfördelarna är bra, detaljerade kartor är enormt användbara jämfört med kostnaderna för att producera dem.

Produktionen av digitala kartor

På Ramböll erbjuder vi en komplett uppsättning karttjänster, från planering och samråd till färdig karta-produkter. Vi tillhandahåller service av hög kvalitet kombinerat med hög produktionskapacitet.

Insamling av uppgifter

Insamling av uppgifter är en viktig del av kartan. Vi hjälper våra kunder avgöra vilken typ av uppgifter som är lämpliga för deras projekt och ser till att all insamlad data, flygbilder bilder, laserdata eller satellit uppgifterna är av hög kvalitet och produceras av högt kvalificerade underleverantörer.

Produkter

Våra produkter inkluderar digitala kartor, ortografiska och terrängmodeller. Dessa är tillverkade och levererade enligt de standarder och format som anges av våra kunder.

De flesta av våra projekt kräver högkvalitativ kartdata.  Därför är vi en utmärkt partner för att uppskatta kvaliteten på befintliga kartdata och besluta om ytterligare datainsamling krävs.

Kontakt

Fredrik Öster
Enhetschef BIM & Visualisering
T+46 10 615 34 26
Efredrik.oster@ramboll.se