dcsimg Miljö, hälsa och säkerhet (EHS) - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

EHS utgör grundläggande och viktiga delar av verksamheters ledningssystem och återfinns inom de flesta teknikområden. På den internationella arenan refereras det ofta till QHSE (Quality, Health, Security, Environment) Dessa områden utgör centrala delar i samhällsbyggnadsprojekt och i verksamheter, eftersom säkerhet och hänsyn till människors hälsa och miljön är grundläggande idag.
 
 
 

Erfarenhet

Vår erfarenhet omfattar alla faser i bygg- och anläggningsprojekt, samhällsplanering och utveckling av verksamheter. Vi har länge haft en helhetssyn på kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (QHSE) i våra projekt och försöker därigenom skapa mervärden för människor och för miljön.

Kunskap

Våra QHSE-ledare har breda specialistkunskaper inom EHS-området för att kunna identifiera, leda och prioritera arbeten och ta fram rätt beslutsunderlag vid rätt tidpunkt. De har även tillgång till vårt expertnätverk för att vid behov kunna förstärka en organisation med fördjupad detaljkunskap i avancerade sakfrågor.

Vi agerar samordnare och ser till att hälsa, miljö och säkerhet hanteras så att kundens krav, lagstiftning och god sed uppfylls genom alla faser i ett projekt, från idé och utformning till genomförande.

Våra tjänster omfattar bland annat

  • EHS-planering och processamordning i projekt 
  • Integrerat QHSE-arbete för verksamheter
  • Miljöledning och planering av projekt
  • Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P, BAS-U)
  • Förenklade och fördjupade riskanalyser
  • EHS-revisioner, utredning och kontroll

Kontakt

Ann Martens
Miljöingenjör
T+46 (10) 615 5447
Eann.martens@ramboll.se
Jesper Kildsgaard
Sverigechef Environment & Health
+46 (10) 6156411
Ejesper.kildsgaard@ramboll.se