dcsimg Miljöteknik och miljöjuridik - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöteknik och miljöjuridik

Nästan alla mänskliga verksamheter påverkar miljön på olika sätt. Genom innovativa tekniska lösningar kan denna påverkan minimeras eller till och med bli positiv.
 
Miljöteknik
 
 

För att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är det viktigt att olika verksamheter kommer till stånd, kan utvecklas och anpassas till omgivningarna i överensstämmelse med relevanta lagar. Rambölls civilingenjörer, naturvetare och jurister arbetar tillsammans för att uppnå detta i allt från enskilda åtgärder i den lilla skalan till lokalisering och planering av hela verksamheter.

Vårt arbetssätt

Vi använder vår breda och djupa kompetens till att hjälpa företag och offentliga förvaltningar att utforma och anpassa sina verksamheter för en bättre miljö med tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Vi samarbetar med våra uppdragsgivare för att skapa största möjliga nytta utifrån den erfarenhet och kunskap som finns.

Vi deltar i en rad olika projekt som kan handla om allt från riskbedömningar till säkerhetsdatablad, från bullerberäkningar och bullermätningar till utformning av skyddsåtgärder, från livscykelanalyser till utformning av reningsanläggningar, från tillståndsansökningar till egenkontroll och periodiska besiktningar.

Kemikaliesäkerhet

 • REACH-registreringar och arbete till nedströms användare
 • Säkerhetsdatablad enligt REACH och CLP-förordningarna
 • Riskbedömningar kemikaliehantering
 • Toxikologiska och ekotoxikologiska bedömningar
 • Utbildningar CLP, REACH och kemikaliesäkerhet

Buller och luftkvalitet

 • Bullerberäkningar
 • Bullermätningar
 • Luftmätning
 • Spridningsberäkning
 • Miljökvalitetsnormer för luft
 • Luftrening

Miljöstrategisk rådgivning

 • Lokaliseringsutredningar
 • Livscykelanalys
 • Riskvärdering
 • Miljöledning
 • Miljörådgivning 

Miljöjuridik

 • Tillståndsansökningar och anmälningar
 • Lagbevakning
 • Egenkontroll
 • Periodiska besiktningar
 • Utbildning

Kontakt

Ylva Frithiofson
Enhetschef Miljö
T+46 (10) 615 3319
Eylva.frithiofson@ramboll.se
Jesper Kildsgaard
Sverigechef Environment & Health
+46 (10) 6156411
Ejesper.kildsgaard@ramboll.se