dcsimg Olja och Gas - Ramböll Sverige AB
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olja och Gas

Olje- och gasindustrin är en industri under konstant utveckling som strävar efter teknik och tjänster som kan optimera produktion, förbättra oljeutvinningen och skapa effektiva infrastrukturlösningar. Specialiserad kompetens och kunskap krävs för att stödja industrin i dess strävanden.

 
Offshoreplattform
 

Fyra decenniers världsomspännande erfarenhet

Ramböll har levererat konsulttjänster till olje- och gasindustrin i fyra decennier. Våra projekterfarenheter sträcker sig över ett stort antal geografiska områden - från Mexikanska golfen och Brasilien, över västafrikanska vatten till Persiska viken, in till Ryssland och ännu längre norrut till den hårda miljön i Nordsjön och de extrema utmaningarna i Arktis.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Se video

Vad särskiljer Ramböll Olja & Gas från andra ingenjörskonsulter och vilka projekt arbetar Ramböll med nu? Se videon där Managing Director John Sørensen berättar om sin syn på utmaningar inom marknaden och Rambölls affärsanda.    

 
 

Kontakt

Per Jørgensen
Senior Director, Business Development, Denmark
T+45 5161 8776
Epej@ramboll.com