EPC Projekt

EPC (Engineering, Procurement & Construction), även kallat totalentreprenad, förser utvecklare och ägare med en enda kontaktpunkt under hela projektets genomförandefas och minskar de finansiella riskerna. EPC-projekt är tvärvetenskapliga till sin natur, och effektiv byggledning i kombination med kontinuerligt fokus på HSEQ är viktiga framgångsfaktorer.

Contact

Jesper Thomsen

M.Sc., chemical eng., Director, Business Development, North Sea
T: +45 5161 2375

EPC(M)-tjänster på etablerade projekt

Ramböll erbjuder tjänster för EPC(M) (Engineering, Procurement & Construction (Management)) för etablerade offshoreprojekt och modifieringsprojekt. Vår tekniska kapacitet bygger på fyra decenniers erfarenhet från offshoreindustrin, och under de senaste åren har vår produktportfölj även utvidgats till att omfatta upphandling och byggledning för etablerade EPC-projekt.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser