dcsimg Rörledningar och subsea - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rörledningar och subsea

När operatörerna av offshoreverksamheter förflyttar sig till djupare vatten för att få tillgång till outnyttjade kolvätereserver överstiger längden och djupet på undervattensrörledningarna det som tidigare uppnåtts. Specialiserade ingenjörskunskaper krävs för att hålla jämna steg med denna utveckling. 
 
 

Omfattande tjänsteportfölj inom undervattensrörledningar

Ramböll har mer än tre decenniers erfarenhet av offshoreinfrastruktur. Detta omfattar transmissionsledningar samt “infield flowline”-system från idé till design. För förfallande rörledningar hanterar vi alla aspekter av etablerad teknik i samband med omvärdering av strukturell integritet.
 
Vi utformar komplexa högtrycks-/högtemperatursrör (“HP/HT”) och är specialiserade på “tie-back”-undervattensprojekt med topografiska utmaningar kombinerat med HP/HT-verksamhet.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Kontakt

Nils Adamsen
Nils Adamsen
Director, Business Development, Denmark
T+45 51618986
Enila@ramboll.com
Wwww.ramboll.com