dcsimg Terminaler, lagring och rörledningar - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminaler, lagring och rörledningar

En stadig och trygg energiförsörjning är en av hörnstenarna i det moderna samhället. Den är av avgörande betydelse inte bara för energiföretagen utan även regeringar och konsumenter. Rörledningar, portar och terminaler, liksom gaslager och behandlingsanläggningar, utgör viktiga element i den globala infrastrukturen som gör detta möjligt. 
 
 

Från olja och gas till väg- och byggnadstjänster

Ramböll har tillhandahållit konsulttjänster till den så kallade midstream-sektorn i flera år och våra lösningar har utvecklats i takt med de behov och utmaningar som branschen står inför. Vår kompetens sträcker sig från landbaserade terminaler till lagringsanläggningar, rörledningar och mät- och kompressorstationer.
 
Med Rambölls expertis inom grundläggningsteknik, hamnar och marina strukturer, väg- och motorvägsteknik och konstruktions- och avtalshantering, kan vi också hjälpa till med att ansluta terminaler och lagringsutrymmen till traditionell infrastruktur.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Kontakt

Per Jørgensen
Senior Director, Business Development, Denmark
T+45 5161 8776
Epej@ramboll.com