dcsimg Transport - Ramböll Sverige AB
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport

Mobilitet driver den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt. Idag när 53 % av världens befolkning är bosatta i städer är effektiva transportsystem en väldigt viktig del i att skapa levande stadsmiljöer.  Vi arbetar i några av världens största infrastrukturprojekt och är ledande på den nordiska marknaden.

 
 
För att maximera värdet för transportmyndigheter, entreprenörer och kommuner erbjuder vi tvärvetenskaplig teknisk kompetens och minimerad resursanvändning. Vårt breda utbud av tjänster omfattar planering, utformning, konstruktion och underhåll, underhåll av vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och tunnlar.

Vi hanterar alla projekt, från förstudier och lagstadgade processer till utformning och projektgenomförande.

 

Läs mer

 
Broschyr om transport

Enabling sustainable mobility

(PDF öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Börje Eriksson
tf Divisionschef Transport
T+46 10 615 15 13
Eborje.eriksson@ramboll.se