dcsimg Brand, Risk & Säkerhet - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brand, Risk & Säkerhet

Brand, Risk & Säkerhet är ett kompetensområde inom Ramböll med målet att leverera integrerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet.

 
Brand, Risk och Säkerhet
 
 

Med specialistkompetens och lång erfarenhet inom Risk Management erbjuder vi specialisttjänster inom områdena brandskydd, riskhantering samt säkerhet inom industri-, hus- samhällsbyggnads- och energiområdet.

Våra tjänster inom brand, risk och säkerhet genomförs i nära samverkan med andra verksamheter inom Ramböll för att möta marknadens krav och behov inom projekt för våra kunder. Våra konsulter har lång erfarenhet av tillståndsfrågor och att uppfylla lagar, regler och förordningar inom HSE/HMS, Hälsa, Miljö, Säkerhet och Brand. Många av regelverken ställer krav på riskanalyser och säkerhetsdokumentation. I uppdragen ingår ofta dialog och förhandlingar med myndigheter t.ex. länsstyrelse och räddningstjänst.

Exempel på uppdrag och kompetenser inom Brand, Risk & Säkerhet

Riskhantering

 • Riskhantering i samhällsplaneringsprocessen
 • Riskhantering inom industrin
 • Riskhantering; miljö-, hälsa- och arbetsmiljörisker
 • Projektriskanalyser
 • Beredskapsplanering
 • Risker med hantering av farliga ämnen och kemikalier

Säkerhet

 • Tunnelsäkerhet
 • Säkerhet för järnvägsstationer i tunnel 
 • Säkerhetsrapporter, Seveso
 • ATEX
 • Arbetsmiljö
 • Processäkerhet
 • Specialanpassade utrymningslösningar
 • Funktions- och säkerhetsanalyser

Brandskydd

 • Brandskyddsprojektering
 • Analytisk dimensionering
 • Besiktning och kontroller av säkerhetssystem
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Tillståndshantering och projektering för brandfarliga och explosiva varor

Kontakt

Ulf Nygren
Enhetschef, Brand
T+46 010 615 6660
Eulf.nygren@ramboll.se
Per Stein
Risk & Säkerhet
T+46 10 615 6291
Eper.stein@ramboll.se