dcsimg Broar - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broar

Vi utformar broar som är optimerade med avseende på funktion, drift- och underhållskostnader och miljöpåverkan.  
 
 
Vi erbjuder konsulttjänster för alla brotyper. Från minsta kulvert under gång-, väg- och järnvägsbroar till riktigt stora konstruktioner. Våra kunder är vanligtvis broägare och entreprenörer.

Våra konsulttjänster omfattar hela brons livscykel:

 • Planering
 • Genomförbarhetsstudier
 • Utkast till förslag
 • Preliminär design
 • Detaljerad design
 • Anbud
 • Byggledning
 • Drift och underhåll
 • Reparationer
 • Förstärkning
 • Rivning eller ersättning

 

Läs mer

 

Kontakt

Ali Farhang
Avdelningschef
T+46 10 6156430
EAli.Farhang@ramboll.se
Peter Collin
Professor, Brobyggnad
T+46 10 615 1154
Epeter.collin@ramboll.se