Transport

Flygplatser

Antalet flygresenärer förväntas dubbleras under de kommande 20 åren och Ramboll erbjuder därför en komplett tjänst för flygplatser för att de ska klara kapacitetskraven med hjälp av planering, expansion och ombyggnationer.

Publikationer

Foundation design

Our brochure on foundation design to suit your site and your turbine.

Foundation design
Floating wind

Floating Offshore Wind Turbines enable clean energy production at deep water locations where bottom-fixed substructures are not economically feasible.

Floating Offshore Wind Turbines
Jacket substructures

As offshore wind projects move into deeper waters and the turbines increase in size and weight, the jacket structure will be increasingly competitive.

Jacket substructures
Offshore substation design

Ramboll is the world leader in offshore foundation design for wind turbines. Our specialised engineers carry vast expertise within development and design of offshore facilities.

Offshore substation design
How we harness offshore wind

How we combine experience and innovative thinking to harness the wind.

How we harness offshore wind
Ramboll Offshore structure analysis programs

ROSAP is developed to meet the ever increasing demands for structural design.

Ramboll Offshore Structure Analysis Programs
Mitigating the risk

Projects related to wind farms and wind turbines are very complex and all aspects of wind projects are associated with risks.

Mitigating the risk in wind power
Environmental assessment

Read about our solutions within environmental assessment solutions for offshore wind.

Environmental assessment
Geotechnology

Ramboll´s specialists within the fields of geology, geophysics, and geotechnics work in close collaboration to innovate and illustrate the best design to our clients.

Geotechnology in offshore wind energy
Metocean design data

In the design of offshore wind farms as well as other offshore structures, it is important to have accurate and complete metocean data on wind, waves, water level and current.

Metocean design data
Wind farms for the future

Professional operation management of wind energy facilities is ensuring profitable and sustainable operation of the assets.

Wind farms for the future
Project services

Ramboll provides expert planning, engineering and consulting services throughout the project life cycle of wind energy projects.

Project services

Relaterade artiklar

Runway resurfacing works at Gibraltar Airport. Ramboll

Runway resurfacing ensures Gibraltar’s continuing economic development

05 maj 2016

The first full resurfacing works in over 20 years were completed at Gibraltar Airport two weeks ahead of programme and on budget.

New Bugesera International Airport in Rwanda, East Africa. Credit: Airport Design Management

Supporting new Bugesera International Airport in Rwanda

21 november 2017

Ramboll Environ has undertaken an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and will prepare a resettlement action plan on behalf of the Bugesera Airport Company Limited (BAC) for a new airport to serve Rwanda, East Africa.

KORT OM FLYGPLATSER

Med 20 års internationell erfarenhet inom flygindustrin möjliggör Ramboll för kunderna att förverkliga sina ambitioner genom att erbjuda kvalificerad expertis och ett par säkra händer.

flygplan
60 MILJONER KVM

Vi har arbetat med cirka 60 miljoner kvm flyg- och terminalutveckling.

aviation
600 projekt

Vår erfarenhet av flygplatsutveckling spänner över två decennier och 600 projekt.

glob
42 länder

Vi har internationell erfarenhet från 42 länder över 5 kontinenter.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser