dcsimg Flygplatser - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flygplatser

Våra experter planerar och projekterar nya flygplatser samt underhåller och anpassar befintliga platser till nya behov och myndighetskrav.

 
 
 

Multidiciplinär flyg- och flygplatsexpertis

Ramböll erbjuder multidiciplinär flyg- och flygplatsexpertis inom:

 • Marknadsanalys
 • Prognoser
 • Förstudier
 • Platsanalyser
 • Driftsmässiga krav och förutsättningar
 • Huvudplanering för flygplats- och lufttrafiktjänster
 • Planering, projektering och tillsyn av startbanor, transportvägar och uppställningsplatser
 • Underhåll av startbanesystem
 • Planering och projektering av passagerar- och lastterminaler
 • Planering, projektering och tillsyn av planunderhållsfaciliteter
 • Miljökonsekvensutredningar
 • Riskanalys och management av flygsäkerhet
 • Management för flygbolag och flygplatser

Ulrik Wittenkamp
Uppdragsledare
T+46 (10) 6153332
+46 (70) 3468191 
Eulrik.wittenkamp@ramboll.se