Flygplatser

Våra experter planerar och projekterar nya flygplatser samt underhåller och anpassar befintliga platser till nya behov och myndighetskrav.

Ulrik Wittenkamp

Uppdragsledare
T: +46 (10) 6153332

Multidiciplinär flyg- och flygplatsexpertis

Ramböll erbjuder multidiciplinär flyg- och flygplatsexpertis inom:

 • Marknadsanalys
 • Prognoser
 • Förstudier
 • Platsanalyser
 • Driftsmässiga krav och förutsättningar
 • Huvudplanering för flygplats- och lufttrafiktjänster
 • Planering, projektering och tillsyn av startbanor, transportvägar och uppställningsplatser
 • Underhåll av startbanesystem
 • Planering och projektering av passagerar- och lastterminaler
 • Planering, projektering och tillsyn av planunderhållsfaciliteter
 • Miljökonsekvensutredningar
 • Riskanalys och management av flygsäkerhet
 • Management för flygbolag och flygplatser

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser