dcsimg Hamnar - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamnar

Våra hamn- och marinexperter studerar och projekterar sjöfartens farleder, hamnar, kajer och varv, kuststabilitet och andra delar av den marina miljön. Under åren har våra uppdrag omfattat allt från muddring till kajkonstruktion och logistik.
 
 
 
Våra hamn- och marinexperter studerar och projekterar farleder, hamnar, kajer, marinor, kuststabilitet och andra delar av den marina miljön. Under åren har våra uppdrag omfattat allt från mindre småbåtshamnar till stora containerhamnar och omdaning av tidigare hamnar till bostadsområden.
 
Hamnprojekt är ofta komplexa och innehåller flera discipliner. Vi har därför byggt upp nätverk för marina frågor inom koncernen och lokalt där vi har enheter för Hamn, Miljö, Geoteknik, El (kraft och belysning) och Samhällsplanering (trafikplanering, logistik). Hamnnätverket inom koncernen gör att vi kan erbjuda nischade tjänster som analyser av vågor och kusterosion via Ramböll Danmark och rörliga ramper via Finland.
Ramböll har en omfattande internationell verksamhet inom området, och vi har genomfört hamnprojekt i ett stort antal orter i Sverige.

 

Tjänster för alla storlekar och faser
Inget projekt för stort eller för litet. Oavsett vilket projekt vi tar oss an kan vi hantera det från de tidigaste faserna av en planerad investering till slutbesiktningen av ett genomfört bygge.

Vi hanterar bland annat förslag med investeringskalkyl, översiktsplaner, logistikutredningar, besiktningar, projektering, bygghandling för utförandeentreprenad eller totalentreprenad, samarbetsavtal med entreprenör, assistans vid upphandling av entreprenör och byggledning under genomförandet.

Våra marina nätverk erbjuder följande tjänster
•    Detalj- och översiktsplaner
•    Transport- och logistikutredningar
•    Fältundersökningar
•    Miljöutredningar
•    MKB med tillståndsprövningar
•    Marina konstruktioner
•    Landanslutningar av fartyg med högspänning
•    Dimensionering av ytor för höga axeltryck beroende av lasthanteringsmetod
•    Specialanpassning av ramper, fendrar och förtöjningssystem
•    Förfrågningsunderlag och rådgivning under upphandling och genomförande
•    Besiktning av befintliga anläggningar och underhållsplanering med förslag till reparations- och förstärkningsåtgärder
 

Läs mer

 
Broschyr Stadsutveckling i hamnmiljö

(PDF, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Clas Asphage
Enhetschef Hamn
T+46 10 6153335
Eclas.asphage@ramboll.se