Järnväg

Ramböll har under många år prioriterat att ge professionell rådgivning inom järnvägs- och annan kollektivtrafik och är nu en av Nordens ledande konsulter inom området.

Kontakt

Roger Langland

Enhetschef Järnväg
T: +46 (10) 6156333

Bakgrund/Omvärld

Ett hållbart transportsystem är avgörande för ett välfungerande samhälle. Ökad urbanisering och trafikproblem samt fokus på miljöfrågor och energiförbrukning gör järnvägen till ett starkt alternativ för transporter via väg för människor och gods.

Inom en snar framtid kommer antalet människor som lever i städer att vara fler än de som bor på landsbygden. Detta kommer att betyda att fler och fler städer blir överbefolkade. För att undvika köer och trafikstopp kommer det att behövas mer kollektivtrafik. Över hela världen kommer de stora städerna att behöva anpassa sig till detta scenario.

Här är Ramböll en stabil partner som kan erbjuda professionella tjänster inom järnväg och kollektivtrafik, inklusive ett komplett utbud av spårbaserade system, allt från höghastighetståg till kollektivtrafiklösningar som tunnelbana och spårvagn.

Marknaden

Efterfrågan av tjänster inom spår och järnväg ökar. Med kortare tidsramar från idé till driftsatt anläggning är det viktigt att kunna erbjuda bredd och konsultation genom projektets hela livscykel.

Vår verksamhet inom järnväg har vuxit, och vi är nu en av få aktörer på den svenska marknaden som kan erbjuda ett komplett utbud av tjänster för alla typer av spår; järnväg, spårväg, tunnelbana, industrispår och depåer från tidiga analyser och utredningar till bygghandling. Vi har de kompletta tjänsterna som säkerställer att våra kunder hittar lösningar med fokus på slutanvändarna.

Därutöver kan vi trafik och logistik och har den kunskap som möjliggör säkra drift- och underhållslösningar. God funktion för ägare, operatörer och resenärer står alltid i fokus i företagets transportlösningar som bidrar till samhällsförbättringar genom att ha ett långsiktigt hållbarhetsfokus.

Det är viktigt att ha fokus på resenärer, transportköpare och operatörer samt arbeta för att de ska få säkrare, bekvämare och snabbare transporter. Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar med fokus på slutanvändarna.
Framtiden för aktörer som, liksom Ramböll, tar ett samhällsansvar ser ljus ut. Att få alla aktörer att arbeta mot ett gemensamt mål är dock en stor utmaning. Antalet aktörer kommer inte att bli färre - snarare tvärtom.

Kunder

Vi erbjuder tjänster inom både offentlig och privat sektor, och våra kunder finns inom stat, kommuner, landsting, intresseföreningar, regionförbund, transportköpare, privata spårägare, entreprenörer, operatörer och leverantörer.

Genom att vi har en bred spridning av kunder har vi skaffat oss en unik kännedom om våra kunders behov. Det har även gett oss värdefull bakgrundsinformation som gör att vi hittar lösningar som är anpassade för alla parter som är involverade i projekten.

Våra tjänster

 • Effektbedömningar
 • Funktionsutredningar
 • Förprojektering och detaljprojektering
 • Hanteringen av upphandling
 • Investeringsstrategier
 • Konstruktions- och tillverkningstillsyn
 • Projekteringsöversikt
 • Projektledning
 • RAMS-analys
 • Riskhantering
 • Samhällsekonomiska analyser
 • Tekniska specifikationer
 • Trafikanalyser
 • Trafikprognoser
 • Åtgärdsvalsstudier

Läs mer om Rambölls tjänsteutbud inom spår- och järnväg

Broschyr: Mobilising Public Transport (engelska)

Through our expertise within rail consultancy and our multifaceted rail services, Ramboll helps to improve city infrastructure and bring communities closer together.


(PDF, öppnas i nytt fönster)

Projekt

Vy över Stockholm

Spårväg City - Etapp 1

Spårväg City är en stadsspårväg i Stockholms innerstad. Etapp 1 innefattar tre moment: en upprustning av museispårvägen ”Djurgårdslinjen” från 1991, en ny sträcka mellan Sergels Torg och Nybroplan samt en tillbyggnad av Alkärrshallen.

Ny järnväg i Kiruna

Kiruna stad står inför stora förändringar eftersom gruvdriften medför att en deformationszon, med sprickbildning i marken, närmar sig järnvägen och staden. Järnvägen och väg E10 behöver få en ny sträckning.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser