dcsimg Projektledning - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektledning

Ramböll erbjuder kvalificerad projektledning inom bygg-, fastighets- och infrastruktur/anläggningssektorn. Ramböll projektledning förfogar även över specialistkompetenser såsom upphandling, kalkyl och miljöcertifiering inom LEED och BREEAM.

 
 
 

Kvalificerad projektledning

Projektledning är en division inom Ramböll Sverige med en rikstäckande organisation och lokal förankring genom regionkontor i hela landet.

Projektledning är verksamma inom en rad olika segment, bland andra bostad, handel, infrastruktur, industri, kultur, undervisning samt hälso- och sjukvård. Alla projekt är lika viktiga för oss, stora som små.

För att genomföra lyckade projekt krävs god kontakt med ägarna och brukarna, myndigheter, planläggare, entreprenörer och projektörer. Våra projektledare arbetar i nära samarbete med kunden, sätter samman projektgrupper, fördelar ansvar och befogenheter, driver myndighetsfrågor och styr projektet mot kvalitets-, tids- och ekonomiskt uppställda mål.

 

 

 

Kontakt

Kontakta oss gärna. Vi läser vår infomail varje dag.

Ramböll Projektledning
T+46 (0)10 615 60 00
Einfoprojektledning@ramboll.se