dcsimg Tunnlar - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunnlar

Vårt kunnande inom tunnelprojektering omfattar arbeten i samtliga skeden inkluderande utredningar, förundersökningar och design samt medverkan under byggtiden såväl som upprättande av förvaltnings- och relationshandlingar. Vi arbetar med såväl vägtunnlar och järnvägstunnlar som kraftledningstunnlar och andra ledningstunnlar.

 
 
 

Allmän tunnelprojektering

Vi täcker alla typer av tunnelprojektering, däribland:
 • Berggrundstunnlar
 • Cut and cover-tunnlar
 • Borrade tunnlar

Jordtunnlar

För tunnlar och andra underjordiska strukturer i mjuk jord, tillämpar vi olika typer av stabiliseringsmetoder, bland annat:
 • Grävpålemurar
 • Slitsmurar
 • Spontväggar
 • Jordförankringar
 • Armerad jord
 • Slagpålar

Bergtunnlar

Vi har stor erfarenhet av projektering av bergtunnlar i alla skeden, däribland:
 • Bergmekanik
 • Produktionsanpassning
 • Drivningsteknik
 • Tunnelkartering
 • Bergkvalitetsbestämning
 • Tunnelinklädnad exempelvis dräner
 • Teknisk riskanalys
 • Bergförstärkning
 • Injekteringsdesign

Kontakt

Tobias Tyberg
Uppdragsledare Bergteknik
T+46 (10) 615 6159
Etobias.tyberg@ramboll.se