Industriell vattenhantering

Avsiktsmässig hantering av vatten och avloppsvatten inom industrin kan effektivisera driften av verksamheter och bidra till en mer hållbar vattenmiljö.

Kontakt

Måns Lundh

Enhetschef VA-process, Malmö och Göteborg
T: +46 10 615 64 46

Anette Seger

Sverigechef Water
T: +46 10 615 63 29

Petter Björkman

Enhetschef VA-Process, Stockholm och Uppsala
T: +46 10 615 1332
Vi erbjuder omfattande utredningar, både i bench- och pilot-skala, för att kunna välja de mest lämpliga reningsteknologier till vatten och avloppsvatten. Vi jobbar med processdesign som utgångspunkt, där vi kombinerar element från dispositionsplanering, källkontroll och teknologivaluering, samt utval. Därmed kan vi skapa de mest kostnadseffektiva processdesigns till specifika användningsområden. Processdesign och genomförbarhetsstudier omfattar värderingar av processoptimering, massbalans (ström, organiska material, kväve, torrmaterial och sal), detaljerade processflödesscheman (PDF:er), samt diagram för processinstrumentering (P&ID).
 
Rambölls ingenjörer kan överse utvecklingen av vatten- och reningsverk från dess etablering till uppstart och drift. Från upprustning av verk till nya byggnadsprojekt är vi väl utrustade att kunna verka som kundens representant, program-, projekt- och byggledare eller ingenjör när det kommer till kontraktet. Vår expertis inom process omfattar sökning av driftfel, upplärande samt driftskontrakt  - dygnet runt.
 
De specifika tjänstområden vi erbjuder rådgivning inom inkluderar:
  • Preliminär och detaljerad design
  • Uppdrag, etablerande och kontinuerlig teknisk support vid drift
  • Felsökning inom drift, även mikroskopiska analyser
  • Driftträning, utvärdering av resultat och energigranskning
  • Kontraktledelse

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser