dcsimg Industriell vattenhantering - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industriell vattenhantering

Avsiktsmässig hantering av vatten och avloppsvatten inom industrin kan effektivisera driften av verksamheter och bidra till en mer hållbar vattenmiljö.

 
Industriellt vatten
 
 
Vi erbjuder omfattande utredningar, både i bench- och pilot-skala, för att kunna välja de mest lämpliga reningsteknologier till vatten och avloppsvatten. Vi jobbar med processdesign som utgångspunkt, där vi kombinerar element från dispositionsplanering, källkontroll och teknologivaluering, samt utval. Därmed kan vi skapa de mest kostnadseffektiva processdesigns till specifika användningsområden. Processdesign och genomförbarhetsstudier omfattar värderingar av processoptimering, massbalans (ström, organiska material, kväve, torrmaterial och sal), detaljerade processflödesscheman (PDF:er), samt diagram för processinstrumentering (P&ID).
 
Rambölls ingenjörer kan överse utvecklingen av vatten- och reningsverk från dess etablering till uppstart och drift. Från upprustning av verk till nya byggnadsprojekt är vi väl utrustade att kunna verka som kundens representant, program-, projekt- och byggledare eller ingenjör när det kommer till kontraktet. Vår expertis inom process omfattar sökning av driftfel, upplärande samt driftskontrakt  - dygnet runt.
 
De specifika tjänstområden vi erbjuder rådgivning inom inkluderar:
  • Preliminär och detaljerad design
  • Uppdrag, etablerande och kontinuerlig teknisk support vid drift
  • Felsökning inom drift, även mikroskopiska analyser
  • Driftträning, utvärdering av resultat och energigranskning
  • Kontraktledelse

Kontakt

Måns Lundh
Enhetschef VA-process, Malmö och Göteborg
T+46 10 615 64 46
mans.lundh@ramboll.se
Anette Seger
Sverigechef Water
T+46 10 615 63 29
Eanette.seger@ramboll.se
Petter Björkman
Enhetschef VA-Process, Stockholm och Uppsala
T+46 10 615 1332
Epetter.bjorkman@ramboll.se