dcsimg VA-process - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-process

Vi är Sveriges ledande konsultgrupp inom utredning och projektering av vatten-, avlopp- och biogasanläggningar. Ramböll VA-process är en del av Ramböll Water som samlar koncernens kompetens inom VA-process, VA-teknik, klimatanpassning inklusive översvämningsfrågor samt vattenresursfrågor. 
Råberga vattenverk, Linköping
 
 
Genom vår kompetens och erfarenhet av komplexa uppdrag kan vi på ett snabbt och effektivt sätt ta fram de utredningar och handlingar som krävs för att realisera era projekt. Tillsammans har vi många års erfarenhet och ett brett kunnande inom processanläggningar för vatten och avloppsvatten, lakvatten, avfall och biogasproduktion. Vi arbetar med projekt i hela Sverige samt i våra grannländer.

Våra uppdrag spänner över hela projektcykeln, från inledande strategiska utredningar, tillståndsärenden och förstudier, till detaljprojektering, byggledning, kontroll och driftsättning av anläggningar.

Vi arbetar aktivt med återkoppling och erfarenhetsåterföring mellan tidiga utredningsskeden, projektering, byggskeden samt drift- och underhållsfrågor för att utveckla och stärka oss inom våra kompetensområden. Vi har stor vana att genomföra generalkonsultuppdrag där vi ansvarar för samordning av samtliga teknikområden för att säkerställa ett väl sammanhållet projekt. Vi har ett nära samarbete med övriga teknikdiscipliner inom Ramböll och kan erbjuda en komplett organisation för genomförande av projekt från idé till färdig anläggning.

Kompetensområden:
  • Dricksvattenproduktion och distribution
  • Avloppsvattenrening
  • Organiskt avfall och slamhantering
  • Biogasproduktion
  • Processoptimering och hydraulisk modellering

Vi arbetar rikstäckande och finns representerade på följande Ramböll-kontor:
Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö

Kontakt

Anette Seger
Sverigechef Water
T+46 10 615 63 29
Eanette.seger@ramboll.se
Petter Björkman
Enhetschef VA-Process, Stockholm och Uppsala
T+46 10 615 1332
Epetter.bjorkman@ramboll.se
Anna Hamrin
Enhetschef VA-process, Umeå
T+46 (10) 615 49 80
EAnna.hamrin@ramboll.se
Måns Lundh
Enhetschef VA-process, Malmö och Göteborg
T+46 10 615 64 46
mans.lundh@ramboll.se